Posted by & filed under .

Scena 14: Dziecię zaś rosło